Rev. Fr. Sahayaraj Michael, Parish Priest     +255 784 744639

Rev. Fr. Anyanwu Chukwuemeka        +255 683 112494

Rev. Fr. Bernard John              +255 784 302066

 

Claretian Missionaries